Samen investeren in jouw succes

Om als MKB-onderneming succesvol te blijven, wordt marketing als aanjager van de sales steeds belangrijker. En door de toenemende fragmentering ook steeds complexer. Je moet in de totale marketingmix met alle verschillende tactieken en technieken continu goed scoren wil je positieve resultaten boeken. Daarvoor zijn veel vaardigheden nodig waarvan je de expertise onmogelijk allemaal in huis kan hebben.

En daar komen wij in beeld; wij zijn jouw online marketing professionals. Jouw toegewijde marketingspecialisten op afstand. Samen met jouw Marketing, Sales en IT medewerkers vormen wij droomteams om tot maximale resultaten te komen.

We focussen ons niet blindelings op het afronden van jouw projecten. Als gaandeweg blijkt dat deze niet het gewenste effect teweegbrengen, dan sturen we ze bij. Want we focussen ons op jouw resultaat; de SMART geformuleerde doelstellingen die jouw zakelijk succes bepalen.

Wij werken ook niet op basis van ‘uurtje factuurtje’, maar wij werken structureel met je onderneming samen voor een aantrekkelijke maandelijkse fee. Daarvoor zetten we dagelijks alle nodige specialisten en middelen in. Het succes dat jouw onderneming daarmee realiseert, bepaalt voor een belangrijk deel onze inkomsten en dat geeft ons 100% focus. We investeren dus als partners samen in jouw onderneming met hetzelfde doel;

Jouw succes!

Succes gedreven groei realiseren

Samen realiseren we meer succes in vier cruciale gebieden:
Management
IT & Software
Marketing (focus)
Sales

Jouw verworven tunnelvisie wordt door ervaren ondernemers met een helicopterview doorbroken. Zij weten wat ondernemers drijft en hoe ze denken. Hoe mensen en afdelingen (samen)werken. Hoe snel markten zich ontwikkelen. Met welke aansprekende content je de gewenste doelgroepen binnen elk stadium van de buyer journey kunt verleiden, om uiteindelijk voor jou te kiezen. En wat er binnen elke fase van de customer journey nodig is om van je loyale klanten ambassadeurs te maken.

Succes gedreven werkwijze

Analyse

Samen met je medewerkers maken wij kosteloos een situatie analyse van jouw onderneming. Deze grondige analyse maakt de sterke punten, zwakke punten en de groeipotentie van jouw onderneming duidelijk. We onderzoeken jouw:
  • Aanbod
  • Klantgroepen
  • Concurrenten
  • Doelgroepen
  • Imago
  • Presentaties
  • Marketingprocessen
  • Salesprocessen
  • Klantentevredenheid
  • IT & software

Als hieruit voldoende groeipotentie blijkt, is er een gezonde basis voor onze samenwerking. Pas dan wordt onze inzet zinvol, want een belangrijk deel van onze inkomsten wordt bepaalt door het succes dat we samen voor jouw onderneming weten te realiseren. Wij zullen dus altijd kritisch onderzoeken of we met onze dienstverlening toegevoegde waarde kunnen leveren. Zodat de samenwerking uiteindelijk voor ons beiden loont; jouw succes is ons succes.

Advies

Je krijgt pragmatisch advies waarmee je probleemgebieden concreet kunt oplossen en tips hoe je kansrijke gebieden kunt benutten. Samen maken we een realistisch en haalbaar groeiplan waarin we bepalen wat we wanneer bereikt willen hebben.

Doelstelling

Op basis van het groeiplan maken wij samen SMART geformuleerde doelstellingen. Deze koppelen we aan Kritieke Succesfactoren die de vertrekpunten voor de te ontwikkelen strategieën vormen.

Strategie

Samen ontwikkelen we per doelstelling een doordachte strategie. Waar nodig inspireren en motiveren wij jouw mensen. En waar expertise of specialisme ontbreekt, vullen jouw nieuwe collega’s dat aan (onze professionals die online met je samenwerken). Je teams worden zo geoptimaliseerd tot droomteams voor het behalen van maximaal resultaat.

Tactiek

Samen brengen we de verschillende persona’s (klantgroepen) in beeld. En om de informatiebehoefte per on- en offline ‘touchpoint’ te kunnen bepalen, maken we per persona een duidelijke buyer- en customer journey. Hieruit volgen de strategisch in te zetten (digitale) marketing- en salestechnieken.

Executie

Om de gewenste groei te kunnen realiseren loopt de executie van de marketing- en salesplannen altijd volgens een vast proces: plannen > uitvoeren/implementeren > meten/controleren > bijsturen/optimalisere van de conversie, retentie, cross-, deep en upselling. Dit proces wordt herhaald totdat de SMART doelstelling is bereikt.

Ondernemen is topsport

Daarom helpen wij je voor een aantrekkelijke maandelijkse fee met het behalen van jouw doelstellingen.

Ondernemen is topsport

Daarom helpen wij je voor een aantrekkelijke maandelijkse fee met het behalen van jouw doelstellingen

Je krijgt structureel hulp bij

Vergroten van de merkbekendheid (brand awareness)
Genereren of vergroten van omzet met de website of webstore (meer leads, prospects, klanten, cross-, deep- en upselling)
Signaleren en benutten van groeikansen (growth hacking)
Ontwikkelen en uitvoeren van resultaatgerichte 360º marketingplannen
Professionaliseren van online & traditionele communicatie en presentatiemiddelen
Optimaliseren
van de marketing- en salesfunnel
van de potentiële en bestaande klantreis (buyer en customer journey mapping middels definiëring buyer en customer persona's)
van de klantbeleving (customer experience)
van het rendement op de budgetten (ROI’s)
van strategie, ontwikkeling en distributie van unieke, aansprekende en onderscheidende eigen content
Opbouwen en onderhouden van eigen Big Data
Behalen en behouden van zakelijk succes!

Andere bureaus focussen op het afronden van jouw projecten

Is jouw onderneming toe aan groei en meer succes?

Marketing uitbesteden

Boek dan meteen vrijblijvend een inspirerend gesprek

Marketing uitbesteden

Bedrijven die al succesvol met ons samenwerk(t)en:

36.312 meer loyale klanten
864 meer verkopen
931 meer leden
128.189 meer pospects
12.771 meer prospects
3.006 meer leads
18.218 meer leads
4.627 meer loyale klanten
216.576 meer donaties
552 meer loyale klanten
191 meer verkopen
268 meer verkopen
2.877 meer loyale klanten
309 meer klanten
433 meer uitzendkrachten
82 meer verkopen
WE LVE OPEN SOURCE